Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEYAZ YELE ÖZETİ -RENE GUİLLOT

Başlıca Kahramanlar:

Folko: On iki yaşında, buğday tenli, esmer, güçlü bir çocuktur. Hayvanları özellikle de atları çok sevmektedir.
Öseybe: Folko'nun yaşlı dedesi. Balıkçılıkla uğraşan kendi hâlinde, dost canlısı bir adamdır.
Antonyo: Öseybe'nin yakın dostu. Folko gibi, atlara tutkundur.

ÖZET

Folko, dedesi Öseybe ve küçük kardeşi ile birlikte bataklığın kıyısında bir kulübede yaşamaktadır.

Dedesi onun balıkçı olmasını istemektedir. Folko ise atlara deli gibi tutkundur ve seyis olmak istemektedir. Sürekli olarak balık tutmak için kullandıkları sandalla gezmekte ve başıboş atları izlemektedir.

O gün de aynı şeyi yapar. Uzakta at sürüsünün içinde çok güzel beyaz yeleli bir at görür. Dedesinin kendisine balık tutma görevi verdiğini unutur ve saatlerce o atı hayran hayran izler. Çok güzel bir attır bu. Kar gibi bembeyaz olan bu ata yaklaşmaya çalışır. Ona kendini sevdirmek ister. Fakat at ondan ürker ve kaçarak kaybolur. Folko, o anda saatin ilerlediğini anlar ve evine döner.

Folko ve atın macerası böyle bir süre devam eder. İki kişi Folko ve atı takip etmektedir. Bir gün Folko'nun gözlerinin önünde atın anası olan kısrağı yakalarlar ve Folko'nun elinden hiçbir şey gelmez. Üzüntü içinde evine döner. Dedesine olanları anlatır; dedesi inanmış görünmektedir.

Bir süre sonra Öseybe'yi arkadaşı seyis Antonyo ziyarete gelir. Onlara gelişmelerden haber verir. Onların sürüsünün en güzel atı olan Rita çalınmıştır. Folko hemen anlar ki, Rita Beyaz Yelenin annesidir. Çalındığı ana şahit olduğunu anlatır Antonyo ya. Fakat dedesi onun atlarla çok meşgul olmasını istemediği için kestirip atar bu konuyu.

Beyaz Yele ise annesinin kaçırılmasından sonra kayıplara karışmıştır. Folko bu yüzden çok üzgündür.

Henüz ona yaklaşamamıştır bile. Antonyo ile onu ararlar; fakat bulamazlar. Daha sonra at sürüsü içinde olduğunu görürler. Artık Beyaz Yele de hara sahibinin atı olmuştur. Folko, onun sağlıklı olduğunu düşünerek avunur. Fakat bir süre sonra Beyaz Yele sürüden kaçar. Hara sahibi buna çok öfkelenir. Çünkü sürünün en güzel atıdır Beyaz Yele. Her yerin aranmasını ve atın bulunmasını emreder.

Balık tutmak için bataklığa giden Folko Beyaz Yeleyi görür. Fakat orada hara seyisleri ve sahibi de vardır. Herkes onu yakalamak için uğraşmakta; fakat Beyaz Yele kimseyi kendisine dokundurmamaktadır. Hara sahibi çok öfkelenir. Öfkesinin arasında atı yakalayana atı vereceğini vadeder. Buna çok sevinen Folko, onlar umutlarını kesip oradan ayrıldıktan sonra Beyaz Yeleye yaklaşır. Kendisini sevdiğini anladığı Folko'ya Beyaz Yele de yaklaşır ve onunla evine gider. Fakat bir süre sonra hara sahibi sözünden cayar ve bu değerli atın kendisine verilmesini emreder. Beyaz Yele bu sırada kaçar. Folko çok bağlandığı bu atın kendisini terk edişine çok üzülür.

Beyaz Yele yine çok sevdiği sahibi Folko'nun karşısındadır. İki sevgili gibi kucaklaşırlar. Fakat hara sahibi ve adamları yine gelir. Hepsi de atı yakalamak için uğraşır. O anda ilk defa bir insanı -Folko'yu- sırtına alır. Beyaz Yele ve üstündeki Folko adamların elinden kurtulmaya çalışırlar. At, ırmağa doğru koşmaktadır. Herkes çaresizlik içinde olanları izlemekte ve geri dönmeleri için yalvarmaktadır. Fakat ne Folko ne de Beyaz Yele olanları duyar. Irmağın korkunç, köpüklü suları içinde kaybolurlar.

RENE GUİLLOT

1900-1969 yılları arasında yaşayan ünlü yazar matematik eğitimi aldıktan sonra 20 yılını geçireceği Afrika'da seyahatler yaptı. Senegal'de öğretmen olarak çalıştı. 1964 yılında Andersen ödülünü kazandı.

Üye Girişi