Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

HALİFEDEN BİR KÖPEK İSTEDİ AMA

Ağlamayan çocuk memeden mahrum kaldığı gibi, istemesini bilmeyen de bir şey elde edemez. İstemek, yerine göre anlam kazanır. Talepte bulunmanın hem menfisi hem de müsbeti var­dır. Olumlu istekler tercih ve teşvik sebebidir. Hatta eskiler iste­yen ağız, sağılan inek gibidir, demişlerdir. Tabii ki her meselede olduğu gibi isteme konusunda da şartlara riayet etmek, usûlüne uygun taleplerde bulunmak gerekir. Şöyle etrafımıza bakındığı­mız zaman ağzı laf yapan kimselerin -genellikle- muratlarına erdiklerini, çekingenlerin ve sıkılganların ise konuşurken renkten renge girdiklerini görürüz.

İşte bir örnek:

Abbasi halifelerinden Mehdi’nin saltanat sürdüğü yıllarda, Ebû Dülâme adında zevzek bir dalkavuk vardı. Bu adam bir gün Mehdi’nin huzuruna çıkıyor. Halife “Ne istiyorsun?” diye sorun­ca, “Bendenize bir av köpeği insan buyurmanızı rica ediyorum!” diyor. Bu talebe canı sıkılan Mehdi şöyle diyor:
 

“Ben ihtiyacın ne diyorum, sen köpek istiyorsun.”

“Ne yapayım efendim, benim köpeğe ihtiyacım var!”

“Peki, zevzek herif, isteğini yerine getirsinler!”

Ebû Dülâme ikinci bir istekte bulunuyor:

“Efendimiz! Sizin de tahmin ettiğiniz gibi, ben bu köpekle ava çıkacağım. Peki, ama yayan mı gideyim?”

“Eh bir de at versinler!”

Zevzek zevzekliğini sürdürüyor:

“Allah ömrünüzü uzun etsin padişahım! Bendeniz baytar ol­madığıma göre atı kim tımar edecek?”

“Bir de köle versinler!”

Talebin sonu yok ki, adam ha bire istiyor:

“Pekâlâ. Farz edelim ki, ava çıktık. Av vurduk, getirdik. Ama bunları kim pişirecek?”

“Anlaşıldı, bir de cariye istiyorsun?”

Adamın isteği bir türlü bitmiyor, şöyle devam ediyor:

“Allah sizden razı olsun. Lâkin bu adam nerede yatacak?” “Uzun ettin ama galiba bir de ev istiyorsun?”

“Cenab-ı Hakk, mübarek vücudunuza sağlık ve âfiyet versin. Birtakım insanları başıma topladınız. Peki, ama ben bunları ne ile besleyeceğim?”

Halife son sözünü söylüyor:

“Haydi, bir de çiftlik versinler. Herhalde daha başka bir şey istemezsiniz?”

Ebu Dülâme, illâ bir şey isteyecek ya, bu sefer de şöyle diyor: “Sağlığınızı isterim padişahım!”

İşte isteyince böyle isteyeceksin.

Bu vesileyle belirtelim ki kul, samimi bir kalble, olanca halis niyetiyle isterse Allah onun talebini yerine getirir. Çünkü “Ver­mek istemeseydi, istemek vermezdi!”

“Zât-ı Hâk’darı taleb vukûunda kalbden mâsivâ silinmelidir
Her duâ müstecâb olur amma talebin sûreti bilinmelidir.”

Üsküdarlı Talat

DURSUN GÜRLEK, MAZİYE BİR BAKIVER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

FISILTI VE TUĞLA

DUA MAĞARADAN KURTULUŞ

BİR GÜN MUTLAKA..!!!

SADAKATİN MÜKAFATI

KADINI MUTLU ETMEK

SON EKLENENLER

Üye Girişi