Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NUR İLE TOLDI YİNE - AZİZ MAHMUD HUDAİ

Nûr ile toldı yine kevn ü mekân
Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân
Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân
Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân

Anda Kur'ân-ı azîm itdi nüzul
Şehr-i ümmet buyurur ona Resul
Tâlib-i Hakk'a nasîb, asla vüsûl
Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân

Zikr ü teşbihi vü tehlîli güzel
Hem namaz u teravihi güzel
Zûav'-ı kandil ü mesâbihi güzel
Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân

Ser-i pâki başa hoş tâc idelüm
Sünnet-i Ahmedî minhâc idelüm
Âlem-i ma'naya mi'râc idelüm
Geldi hoş lutf iie şehr-i Ramazân

Mâsivâ hurbın aradan süregör
Zât-ı bîçûna Hüdâ'î'yi iregör
Bezm-i vahdetde safâlar süregör
Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

AZİZ MAHMUD HUDAİ ŞİİRLERİ

AZİZ MAHMUD HUDAYİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi