Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

VEZN-İ ÂHAR 

Halk şiiri nazım şekli. Aruzun müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır. Her mısra bir müstef’ilâtün cüzüne sığacak şekilde dört kelime veya kelime grubuna bölünür. Birinci mısranın 2. Cüzü ikinci mısranın başına, ikinci mısranın 2. Cüzü üçüncü mısranın başına, üçüncü mısranın 2. Cüzü dördüncü mısranın başına getirilir ve bu cüzlerden sonra gelen cüzler birbirlerini izler. Örnek: 

 

Ey vaslı cennet/kıl câna minnet/vay, serv-ı kamet/cân içre cansın 

Kıl câna minnet/vay serv-ı kamet/cân içre cansın/nev-res fidansın 

Vay serv-kamet/cân içre cansın/nev-res fidansın/suh-ı cihansın 

Cân içre cansın/nev-res gidansın/şûh-ı cihansın/gözden nihansın. 

Tokatlı Nurî 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi