Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂHİR OLMUŞ MECLİS-İ CEM CÂM-I İŞRET KALMAMIŞ - NEYLİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Âhir olmuş meclis-i Cem câm-ı işret kalmamış
Devri sönmüş sâgarın sahbâda hâlet kalmamış

Pâyına cûy-ı sirişki etmege her sû revân
Gülsitân-ı dehrde bir serv kâmet kalmamış

Cümle târâc eylemiş gâretger-i endûh u gam
Şehr-bend-i dilde esbâb-ı meserret kalmamış

Âhır olmuş güft ü gûy-ı meclis-i erbâb-ı ayş
Hâsılı bu âlem-i fânîde sıhhat kalmamış

Kadrini kim bilsin ey Neylî dür-i eş’ârımın
Âşinâ-yı lücce-i deryâ-yı fikret kalmamış

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Cem’in içki meclisleri sona ermiş içki kadehi ortadan çekilmiş; kadehin devri sona ermiş, şarapta bir özellik kalmamış.

Dünya bahçesinde senin ayağına her an gözyaşlarını akmaya hazır bir servi boylu da kalmamış.

Gam ve keder yağmacısı, her şeyi yağmalamış, gönül surlarının içinde sevinmemize sebep olacak hiçbir şey kalmamış.

Yiyip içip eğlenmeyi sevenlerin meclislerindeki dedikodular da susmuş; kısacası bu geçici dünyada hayat kalmamış.

Neylî, şiir incilerinin değerini kim bilsin; geniş düşünce denizini iyi tanıyan kimse kalmamış.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ

NEYLÎ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi