Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FİGÂN Ü NÂLEYİ ÂŞIK ZAMÂN ZAMÂN EYLER - NEYLİ

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Figân ü nâleyi âşık zamân zamân eyler
Tef-i derûn-ı dilinden figân eyler

İki cihânda da uşşâka yoktur âsâyiş
Cefâyı şimdi güzeller cihân cihân eyler

Çekîde olmada bir bir zemîne katre-i eşk
Beyân-ı râz-ı derûnum yegân yegân eyler

Edip hayâlin ile günc-i dilde halvet-i hâs
O zevk-ı sohbeti âşık nihân nihân eyler

Şikâyet-i gama Neylî tenimde her mûyum
Cefâsı ile o şîrin-zebân zebân eyler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Âşık, zaman zaman feryat eder, ağlar; gönlünün içindeki ateşten, Feryat feryada söyler.

Âşıklara, iki dünyada da rahat ve huzur yoktur, çünkü güzeller, Şimdi, dünyalar kadar cefa etmedeler

Göz yaşı katreleri, yeryüzüne bir bir sızıp damlamada; gönlümdeki Sırrı, birer birer söyleyip anlatmada.

Âşık, gönül bucağında hayalinle hususî bir sohbet kurar da O sohbet zevkini gizli gizli tadar.

Ey Neylî, o tatlı dilli güzelin cefâsını bedenimdeki her tüy, Bir dil haline gelip söyler.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ

NEYLÎ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi