Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GETÜRDÜN MÜJDE-İ TEŞRİFİNİ EY BAD HOŞ GELDÜN - NEYLİ

Gazel

Getürdün müjde-i teşrîfini ey bâd hoş geldün
Dil-i gam-gînüm itdün gussadan âzâd hoş geldün

Gelür ol kaşları yâ cüst-ü-cû eyler seni çün kim
Yerün var sînede ey nâvek-i bî-dâd hoş geldün

Peyâm-ı vasl ile geldün nesîmâ bâğ-ı kûyından
Bu mahzûn-ı firâkı eyledün dil-şâd hoş geldün

Eğerçi gül-sitân-ı dehre geldi çok güzel ammâ
Bana sen cümleden ey gül-bün-i âzâd hoş geldün

Olup ey feyz-i istiʿdâd hem-dem tabʿ-ı Neylîye
Bu nazm-ı pâke oldun bâʿis-i îcâd hoş geldün

(Uzun, Adnan (1991). Neylî, Divan (Tenkitli Metin). Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi. 109).
http://teis.yesevi.edu.tr

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ

NEYLÎ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi