Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR SEMEN-SİMA'YA MEH-İ RA'NAYA DÜŞDİ GÖNLÜMÜZ - NEYLİ

Gazel

Bir semen-sîmâ’ya meh-i raʿnâya düşdi gönlümüz
Bülbül-âsâ ol gül-i zîbâya düşdi gönlümüz

Laġziş-i pây-ı heves hâtır-şikest itdi bizi
Seng-dil bir dil-ber-i hod-re’ye düşdi gönlümüz

Görse cevrin rahm ider ʿuşşâka çarh-ı bed-mihir
Pür-cefâ şûh-ı sitem-fermâya düşdi gönlümüz

Ol siyeh-çeşm âfetün müşgîn hat u hâlin görüb
Şimdi gûnâ-gûn ʿaceb sevdâya düşdi gönlümüz

Kısmet-i bezm-i belâda Neylîyâ rûz-ı elest
Serv-veş bir kâmet-i bâlâya düşdi gönlümüz

(Uzun, Adnan (1991). Neylî, Divan (Tenkitli Metin). Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi. 100).

http://teis.yesevi.edu.tr

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ

NEYLÎ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi