Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MERDÜM-İ ÇEŞM-İ GAZÂL-İ ÇÎN HÂL OLMUŞ SANA - NEYLİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Merdüm-i çeşm-i gazâl-i Çîn hâl olmuş sana
Aks-i gül mir’âta düşmüş rûy-ı Âl olmuş sana

Âb-ı tâb-ı naz ile tahmîr olunmuş âftâb
Âb ü tâb-ı gevher-i hüsn ü cemâl olmuş sana

Vechi var cânâ sipihr-i hüsn dersem rûyuna
Cebhe meh ruhsâr mihr ebrû hilâl olmuş sana

Nakşı çıkmış ser-nüvişti eylemiş şimdi zuhûr
Hüsnü Leylâ’nın siyeh bir destmâl olmuş sana

Neyliyâ çıkmaz hayâlinden miyân-ı dilrübâ
Ma’ni-i nâzik hayâl-ender-hayâl olmuş sana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Çin ülkesindeki ahuların göz bebeği, yanağına ben olmuş; gül, aynaya vurmuş, al yüzün, betin benzin meydana gelmiş.

Güneş, naz parlaklığıyla, letafetle yoğrulmuş, sendeki güzellik ve alım mayasındaki parlaklık ve letafet olmuş.

Sevgili, yüzüne güzellik kâinatı, güzellik göğü dersem yeri var; çünkü alın, sana ay olmuş, yanak, güneş, kaş da yeni ay.

Leylânın güzelliğinin süsü püsü, alımı bozulmuş da şimdi, alın Yazısı meydana çıkmış; o güzellik, sana, siyah bir mendil olmuş.

Ey Neylî, gönül alan sevgilinin beli, hayalinden çıkmaz; o incecik mâna, sana hayal içinde hayal olmuş.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ

NEYLÎ HAYATI VE ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi