Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HASRETLE GÖZÜM YAŞI Kİ ZİB-İ ÇEMEN OLDI - HOCA NEŞET

GAZEL

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Hasretle gözüm yaşı ki zîb-i çemen oldı
Rum illeri kühsâr-ı Bedahşân u Yemen oldı

Bir hâne-i beduş bülbül-i mehcûr-ı hayâlim
Gurbetde bana zîr-i cenâhım vatan oldı

Yakub-ı gam u Yusuf-ı Kenân-ı firâkın
Âlem bana zindan ile beytü'l-hazen oldı

Kâle gele tâ gurbet ü firkatdeki hâlim
Sînemde benim şerhalarım hep dehen oldı

Vâdi-i firak içre ki Yakub-ı hazînim
Yusuf mintan nâmeleri pîrehen oldı

Bilsem bana mı yohsa bu dem cümle cihânın
Şevk ü tarabı renc-ı belâ vü mihen oldı

Neş'et vatanım hâne-i zeyn-i yâr hem-âguş
Seyfî dinilir nâmına bir sîm-ten oldı

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi