Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİZİM CEVR-İ FELEKDEN ŞEKVE VÜ Bİ-DADUMUZ YOKDUR - HOCA NEŞET

Muhammes
I
Bizüm cevr-i felekden şekve vü bî-dâdumuz yokdur
‘Adûdan hiç melâl-i hâtır-ı nâ-şâdumuz yokdur
Şu kâfir baht-ı bedden iştikâ muctâdumuz yokdur
Muhassaal dost ü düşmenden tazallum yâdumuz yokdur
Göñüldendür şikâyet kimseden feryâdumuz yokdur

II
Aceb var mı gam-ı 'aşk ile hîç bir eylemiş ülfet
Be-va’ llâhi getürmez nüh-felek bâr-ı gama tâkat
Tahammül eyleyüp bâr–ı belâya göñlümüz Neş’ et
Giriftâr–ı gam itmişdür bizi hîç itmeyüp şefkat
Göñüldendür şikâyet kimseden feryâdumuz yokdur

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi