Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HER GÖNÜLDE TÂB-I RÛY-I YÂR KENDİN GÖSTERİR - FITNAT HANIM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Her gönülde tâb-ı rûy-ı yâr kendin gösterir
Kande varsan mihr-i pür-envâr kendin gösterir

Arzû-yı la’l-i yâr olsun mu hîç dilden nihân
Câm-ı mînâdan mey-i serşâr kendin gösterir

Bûseye minnet mi var geldikde hatt-ı sebz-i yâr
Nevbahâr eyyâmı elbet yâr kendin gösterir

Gırre olma hüsne kim bir gün zuhûr-ı hat ile
Dûd-ı âh-ı âşık-ı gam-hâr kendin gösterir

Söyler elbet hâlini Fıtnat meseldir ehl-i derd
Aşk ola bir sînede eş’âr kendin gösterir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Nereye gitsen parlak güneşin kendisi gibi, her gönülde sevgilinin yüzünün parlaklığı kendini belli eder.

Sevgilinin dudağı arzusu hiç gönülden gizlenir mi? Taşmak üzere olan şarap, şişesinden anlaşılır.

Sevgilin tüyleri yeni bitmeye başladıkça öpücüğe minnet mi var. İlkbahar günlerinde sevgili elbette kendini gösterecektir.

Güzelliğine güvenme, bir gün tüylerin çıkmasıyla aşığın âhı dumanı kendini gösterir.

Ey Fıtnat dert sahibi olanlar tabiatıyla hallerin söylerler. Bir sinede aşk olunca şiirin kendini gösterdiği söylenegelmiştir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

FITNAT HANIM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi