Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEDİR EY DİL SEBEP CEVRE O YÂR-I BÎ-VEFÂDAN SOR  - FITNAT HANIM

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Nedir ey dil sebep cevre o yâr-ı bî-vefâdan sor
Tegâfül âşıka gayre nigâh âşinâdan sor

Anın yazmaz ilacîn ey tabîb enmûzec ü kânûn
Şifâsın hasta-i aşkın o la’l-i cân-fezâdan sor

Bilinmez kadri mahmûr olmadıkça neşve-i câmın
Şebâb eyyâmının keyfiyyetin pîr-i dûtâdan sor

Ser-i kûy-ı dil-ârâya varırsan ey sabâ lutf et
Nedir hâli o mahbûsî-i zâr u mübtelâdan sor

Harîdâr ol gönül ver nakd-ı cânı kâle-i vasla
Ne ister üstüne ol hâce-i hüsn ü bahâdan sor

Ele almış değildir nüsha-i mihr ü vefâyı yâr
O bî-rahme sorarsan Fıtnatâ fenn-i cefâdan sor

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gönül bu işkenceye sebep ne, bunu o vefasız sevgiliden sor: âşıka aldırmama başkalarına bakışları yine ondan sor.

Doktor onun ilacını hiç bir yerde ve kitapta bulamazsın: aşk hastasının dermanını o cana can katan sevgilinin dudağından sor.

Kadeh neşesinin kıymeti mahmur olmadan bilinmez: gençlik günlerinin tadını iki kat olmuş ihtiyardan sor.

Ey seher yeli, gönlü süsleyen sevgilinin bulunduğu yere uğrarsan lutfet o tutkun ve ağlayıp inleyenin hapislik hali nedir diye sor.

Gönül can değerini verip kavuşma kumaşı almaya istekli ol: değer ve güzellik tüccarı üste ne ister, sen onu sor.

Sevgili, vefa ve sevgi kitabını eline almış değildir: Fıtnat eğer o zâlime soracaksan işkence alanından bir şeyler sor.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

FITNAT HANIM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi