Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YOK NAZÎRİ MÜLK-İ HÜSN İÇRE CEMÂL-İ YÂR BİR  - FITNAT HANIM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Yok nazîri mülk-i hüsn içre cemâl-i yâr bir
Kim olur âlemde zîrâ mihr-i pür- envâr bir

Tek ferâmûş etme hâtırdan hemân eyle cefâ
Âşık-ı küstâha cânâ lutf ile âzâr bir

Dedi dilber eylemezdim bûse-i la’lim dirîg
Kand ile beslerdim olsaydı eğer cerrâr bir

Gûş ederdi nâle-i uşşâkı ol gül neylesin
Bâğ-ı kûyunda değildir andelîb-i zâr bir

Gerçi çok dîvâne cânâ Kays ile Ferhâd-veş
Vâdi-i aşk içre ammâ Fıtnat-ı gam-hâr bir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgilinin güzellik ülkesi içinde eşi benzeri yok, onun güzelliği yegâne. Çünkü dünyada ışık saçan güneş bir tane olur.

Ey sevgili, küstah âşık için iyi ve kötü davranış arasında fark yoktur. Tek sen bizi hatırdan çıkarma da istersen cefâ et.

Dilber, eğer dilenci bir olsaydı onu şekerle besler, dudağımın öpücüğünü ondan esirgemezdim, dedi.

Bulunduğu bahçede ağlayıp inleyen bülbül bir tane olsaydı o gül yüzlü sevgili âşıklarının feryatlarını duyardı.

Her ne kadar Kays ve Ferhad gibi deli divane çoksa da vadisi içinde dertli tek kişi Fitnat’tır.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

FITNAT HANIM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi