Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CELLÂD-I GAMZE GERÇİ KİM EYLER EZÂ-YI RÛH  - FITNAT HANIM

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Cellâd-ı gamze gerçi kim eyler ezâ-yı rûh
Uşşâka lîk gelmedi andan safâ-yı rûh

Ver nakd-ı cânı bûs-ı le-bi la’line gönül
Gel eyle şevk-i aşkda bey ü şirây-ı rûh

Ölmez misâl-i Hızr kalır zinde haşre dek
La’lin hayâli ile edenler fedâ-yı rûh

Cânâ gönül geçer mi bu bigâne vaz’ ile
Âşık seninle rûz-ı elest âşinâ-yı rûh

Düşnâmı telh etse nola Fıtnat ol âfetin
Ammâ ki bûse-i leb-i la’li gıdâ-yı rûh

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Her ne kadar gamze cellâdı işkence yaparsa da âşıklar bundan hiç zevk alamadı.

Gönül, can değerini, kırmızı dudağı öpmeye ver; gel aşk şevkinde ruh alış verişinde bulun.

Kırmızı dudağın hayâlile ruhlarını feda edenler, Hızır gibi ölmezler, kıyamete kadar hayatta kalırlar.

Ey sevgili, gönül! Bu ilgisiz tavırlarla geçer mi? Âşık, sana elest gününden beri ruhen âşinadır.

Fıtnat, o âfetin sövüp sayması acı gelse de ne yapalım; kırmızı dudağının öpülmesi âdeta ruhun gıdası.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

FITNAT HANIM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi