Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAĞDA GÜLLER RUHUN SEYRİYLE HAYR’AN OLDU HEP - FITNAT HANIM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bağda güller ruhun seyriyle hayr’an oldu hep
Kâkülün reşkiyle sünbüller perîşân oldu hep

Bir nigâh-ı nâza şâyân olduk ammâ neyleyim
Sînemiz âmâcgâh-ı tîr-i müjgân oldu hep

Ârız-ı âlin senin ey gonca –leb ettim hayâl
Hâne –i hâtırına reşk-i gülistân oldu hep

Çâşnî-bahş oldu ol kân-ı melâhat bezme çün
Sâgar-ı mey aks-ı la’liyle nemekdân oldu hep

Fıtnat ol şîrîn-dehen nutka gelince nâz ile
Feyz-i güftâr ile âlem şekkeristân oldu hep

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bahçedeki güller yanağını seyredip hayran oldular, sümbüllerse kâküllerini kıskanmaktan büsbütün perişan bir hale geldiler.

Bir nazlı bakışa layık olduk ama ne yapalım, göğsümüz kirpikleri okunun nişan tahtası oldu.

Ey gonca dudaklı sevgili, senin al yanağını hayal edince gönül evini bütün gül bahçesi kıskandı.

O güzellik ocağı meclise tat, tuz verince kırmızı dudağı yansımasından şarap kadehi lezzet veren tuzluk oldu.

Fıtnat, o tatlı dilli sevgili konuşmaya başlayınca sözleri bereketinden bütün dünya şeker ülkesi oldu.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

FITNAT HANIM ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi