Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MURAD ÜZRE ACEB BU ÇARH-I NİLİ-FAM DÖNMEZ Mİ   - KOCA RAGIP PAŞA

 

GAZEL

Murâd üzre aceb bu çarh-ı nîlî-fâm dönmez mi
Bizim de bezmimiz içre bir iki câm dönmez mi

Gelürken bezme döndermiş rakîb-i bed-meniş yârı
Varup ardınca itsek bir dahi ibrâm dönmez mi

Sen insâf eyle câna dönmedünse i‘tikâdundan
İdeydim sen kadar bir kâfiri ilzâm dönmez mi

Bu bir meşhûr meseldir ki efendi gün döner dirler
Benim âlûde-i hicr oldugum eyyâm dönmez mi

Sirişkim cedvel iken cûy olup deryâ-nümûn oldı
Dahi bilmem ki Râgıb âsiyâb-ı kâm dönmez mi

(Demirbağ, Ömer (1999). Koca Râgıb Paşa ve Dîvân-ı Râgıb. Doktora Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 370).

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi