Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MANÂ-YI ÂB-I ZİNDEGÎYİ RÛŞEN EYLEDİM - NEVRES-İ KADİM

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Ma’nâ-yı âb-ı zindegîyi rûşen eyledim
Kandîl-i bezm-i pîr-i meye revgan eyledim

Verdim öz ihtiyârım ile her civâna dil
Yok kimsenin günâhı bana hep ben eyledim

Hâl-i siyâh-ı yâri öpülmüş görüp rakîb
Gayre kararma hîç anı işte ben eyledim

Te’sîr edeydi elbet ederdi o kâfire
Kûyunda dün gece ne kadar şîven eyledim

Terk-i vatan ferâgat-ı mâl u menâl edip
Nevres Sitânbulu giderek mesken eyledim

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dirilik, canlılık suyunun anlamını parlatıp onu meyhanecinin meclisinin kandiline yağ yaptım.

Her gence kendi isteğimle gönül verdim; bu konuda kimsenin günahı yok, bana ne yaptımsa ben yaptım.

Ey rakîb, sevgilinin kara benini öpülmüş görüp kimseye kızma; o işi ben yaptım.

Eğer o kâfire ağlayıp inlemenin tesiri olsaydı, kuşkusuz benimki olurdu; onun bulunduğu yerde dün gece öylesine çok inleyip sızlandım ki.

Ey Nevres, varımı yoğumu harcayıp, vatanımı terk edip giderek İstanbul’u kendime mesken yaptım.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEVRES-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi