Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL FEYZ-MEND-İ LUFT-I KİBÂR OLMAK İSTİYOR - - NEVRES-İ KADİM

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Dil feyz-mend-i luft-ı kibâr olmak istiyor
Pây-ı ümîd-i âb ile dâr olmak istiyor

Şebneb gülün kulağına bilmem ne söyledi
Dâğ-ı derûn-ı bülbül-i zâr olmak istiyor

Fikr-i lebinle derd-i serim olmada füzûn
Mey mâye-i hurûş-ı humâr olmak istiyor

Gavgâ-yı andelîb tahammü-güdâz iken
Şebnem de dûş-ı goncaya bâr olmak istiyor

Çeşmin kemend-i nazre ile tuttu gamzeni
Âhûyu gör ki şîr-şikâr olmak istiyor

Ferzâne depren ey felek pâ-piyâdesin
Ol şehlevend nâz-süvâr olmak istiyor

Cây-ı karâr kalmadı dünyâda Nevresâ
Cânım revân-ı dâr-ı karâr olmak istiyor

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül büyüklerin lütfundan yararlanmak istiyor. Su bulma umuduyla kendi ayağıyla asılmaya gidiyor.

Şebnem kulağına ne söyledi bilmem ama gül, inleyen bülbülün içinde yara olmak istiyor.

Dudağının düşüncesiyle başımdaki dertler giderek artıyor; içkiyse sarhoşluk şamatasının mayası olmak istiyor.

Bülbülün bağırıp çağırması tahammülümüzü zaten alıp götürürken şebnem de goncanın omzuna yük olmak istiyor.

Gözün bakış kemendiyle gamzeni tuttu; ceylana bak ki aslan avlamaya kalkmış.

Ey felek, sen yayasın akıllı davran; o boylu boslu güzel naz atına binmek istiyor.

Ey Nevres, bu dünyada rahat edecek bir yer kalmadı. Canım karar evine, yani âhirete gitmek istiyor.

 

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEVRES-İ KADİM ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi