Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

VERSE KANUN-I SAFA ÜZRE REBABA TABI - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

Gazel

Verse kanûn-ı safâ üzre rebâba tâbı
Cân bulup mutrıba reşk eyler idi Fârâbî

Olmasa nâleleri gûş-ı harâş-ı zühre
Târ-ı tanbûr yemezdi bu kadar mızrâbı

Bagrımı dâg ile ney kadimdi çeng eyler o yâr
Olsa râmişger edip dâire mâh-ı tâbı

Kıldı sad şerha ile sînemi miskal gibi
Nâlem etse n’ola pür-sâmi’a’i ahbâbı

Âhdan sıyt-ı gülü savt-ı nefîre döndü
Dögünüp def gibi dil oldu negam dolâbı

Sînede bu elif ü dâg ile nâlem işiden
Bang-i şeştâr ile tanbûrdan olur âbî

Eser-i germî-i aşk ile sezâdır Es’âd
Ûd-veş yansa yakılsa nagamât erbâbı

(Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). ”Esad, Şeyhülislam Ebû İshakzâde”. Türk Şairleri. C. 3.İstanbul. 1329-35.)

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi