Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE BAHTTAN NE FELEKTEN ŞÎKÂYETİM VARDIR - RAŞİD (18.yy)

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Ne bahttan ne felekten şîkâyetim vardır
Tamâm gûşe-i uzlette râhatım vardır

Nevâl-i bûse-i rûyun n'ola edersen ümîd
Şikest-i rûze-i hicrâna niyyetim vardır

Netîce cânıma da geçse ta'ne-i ağyâr
O şûhdan geçebilmem mahabbetim vardır

Cefâ-perest-i bütânım muhâlid-i uşşâk
Tarîk-ı aşkda bir başka âdetim vardır

Ne mümkün ola müdâvâ-pezîr hiç Râşid
Benim ki derd-i sühan gibi illetim vardır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yalnızlık köşesinde tam bir rahata erdim. Benim, ne talihimden ne felekten şikâyetim var.

Yüzünü öpebilme mutluluğunu umuyorsam buna şaşılmamalı, benim ayrılık orucunu bozmaya niyetim var.

Düşmanların kınaması sonuçta canıma tak etse de ben o güzelden geçemememi ona aşırı sevgi besliyorum.

Put gibi güzellerin cefâsına başka âşıkların aksine tapıyorum. Kısacası aşk yolunda benim başka âdetim var.

Râşid, benim şiir söyleme derdi gibi bir rahatsızlığım var; hiç bunun tedavi edilmesi mümkün müdür?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

RAŞİD ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi