Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEVÂD-I ÇEŞM-İ MESTİNKİMDELER BİR DÂĞ-I HASRETTİR  - OSMANZADE TAİB

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Sevâd-ı çeşm-i mestinkimdeler bir dâğ-ı hasrettir
Geçerse gamzê-i tîrin cigerden câna minettir

Müheyyâ meclis-i Cemdir surâhî kulkul-i mînâ
Gül-i ruhsâr-ı sâkî o da mest-i câm-ı işrettir

Nişân vermez mi ebrûlar kemân-ı destimi fikret
Kazâ-yı sehm-i meydân-ı fezâ-yı dâm-ı hayrettir

Küsâyiş-bahşdır hâl u hayâl-i tâb-ı ruhsârın
Olursa hey’et-i vaslı o mihrin bana devlettir

Ki pîçapîç olup zülfün dil-i uşşâka dâm olmuş
Tutulmuş dâne-i ruhsârın üzre haylı san’attır

Hat-ı müşkîn-i yâri sen güzel vasf eyledin
Tâib Yazılmış safha-i rihsâra âyât-ı muhabbettir.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bir hasret yarası olan sarhoş gözünün karası delip geçer. Eğer bakışının oku ciğeri geçerse bu cana minnettir.

Cem’in içki meclisi, sürahi ve sürahinin lıkırtısı tamam, sakinin yanağının gülü, o da işret kadehinin sarhoşudur.

Hele bir elimdeki elimdeki yayı düşün; o kaşlar hayret rüzgarının geniş meydanında ilâhi kazanın oklarını hatırlamıyor mu?

Yanağının parıltısı hayaliyle benlerin insanın içini ferahlatır; o güneşe benzeyen sevgiliyle kavuşma hayali benim için mutlulukların en büyüğüdür.

Saçların kıvrım kıvrım olup yanağındaki benlerin taneleri üzerine aşıkların gönüllerini yakalayan bir tuzak kurmuş, ne ustaca bir iş!

Tâib, sevgilinin yanağı üzerine yazılmış sevgi ayetleri olan misk kokulu yazıyı, doğrusu çok güzel övüp anlattın.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi