Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖNÜL ÂŞÜFTE BEN ÂŞÜFTE DİMÂG ÂŞÜFTE - MEZAKİ

GAZEL

Gönül âşüfte ben âşüfte dimâg âşüfte
Oldı hep hâne-harâbân dimâg âşüfte

Bu kadar silsile-cünbân-ı cünûn olmaz idi
İtmese Kaysı eğer serdeki dâğ âşüfte

Ugradum sohbet-i uşşâkı temâşâ itdüm
Meclis âşüfte mey âşüfte dimâg âşüfte

Nev-bahâr oldı n’ola olsa çemende şimdi
Lâlede dâg-ı derûn sünbül-i bâğ âşüfte

Yoklasan ‘âlemi mecnun-ı mahabbet olmış
Kays-veş ‘ışk ile hep hasta dimâg âşüfte

Dil-i şûrîde-i güm-geşte ne güne bulunur
Kim ol âşüfte sebük-pây-ı sürâg âşüfte

Ey Mezâkî ne ‘aceb şîfte-i ‘ışk olsam
Kim olur şem ile fânûs-ı çerâg âşüfte

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül sevdalı ben sevdalıyım. Dimağım karma karışıktır. Zâten evi yıkılmışların kafası, beyni karma karışıktır

Eğer Kays’ı, başındaki teessürü perişan etmeseydi deliliğin zincirini bu kadar oynatmazdı.

Uğrayarak, âşıkların sohbetini seyreyledim, meclisi karma karışık, şarâbı çalkantılı, zihinleri perişân gördüm

İlkbahar oldu. Şimdi çemenlikteki gelinciğin içi dağlanmış bahçedeki sünbül perişan olsa ne olur?

Âlemi şöyle yoklasan, hepsi sevgi delisi olmuş. Hepsi Kays gibi, aşk yüzünden hasta hepsi zihni perişan haldedir.

Kaybolmuş zâyı olmuş karma karışık gönül ne güne vardır. Gönül perişan! Hâlini soran o ayağına çabuk haberci perişân olur

Ey Mezâkî aşkın divanesi olsam şaşılır mı? Işık lambası bile içinde mum yakıldığı zaman perişan olur!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi