Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÂKÎ GÜL Ü MÜL MEVSİMİ BİR HOŞ DEME BENZER - MEZAKİ

GAZEL

Sâkî gül ü mül mevsimi bir hoş deme benzer
Bu âlem-i âb âb-ı ruh-ı âleme benzer

Kuyunda gönül hasretî-i la’l-i lebindir
Ol ka’be-nişîn teşne-leb-i Zemzeme benzer

Gör câzibe-i mihr-i ruhun bak dil-i sâfa
Ol mihr-i cihân-tâba ve bu şebneme benzer

Mecrûh-dile şive-i lutf-ı sitem-âmîz
Zehrâb ile perverde olan merheme benzer

Sad hayf ki bünyâd-kün-i sabr u sükûndur
Seylâb-ı sirişkim ki hurûşân yeme benzer

Bu nâle-i cansuz ile bu âh-ı hazÎnin
Âmuziş-î âvâze-i zîr u bama benzer

Ser halka-ı irfânda dil-i sâf-ı Mezâkî
Bir meclis-i şâhânede câm-ı ceme benzer

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sâkî bu gül ve şarap mevsimi hoş bir zamana benzer. Bu sahil eğlenceleri dünyanın yüz suyuna benzer

Gönül, mahallende dudağının lâl’e benzeyen hasretidir. Sanki Kâbe’deki Zemzem suyuna susamış gibidir.

Yanağının parlaklığının gönülleri cezbetmesi, dünyayı aydınlatan güneşin, yapraklar üzerindeki çiğ tanelerini buharlaştırması gibidir

Yaralı gönüle sitem ve naz ile muamele etmen, zehirle hazırlanmış merheme benzer

Ne yazık ki, sabır ve sükûn olan gözyaşlarımın seli, durmadan dalgalanan bir denize benzer

Bu cansız iniltim ile bu hüzün verici âhım, sazın tellerinden dökülen seslere benzer

İrfan sahiplerinin arasında gönlü temiz Mezâkî, bir seçkin insanlar meclisinde Cem kadehine benzer.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi