Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ARZ-I CEMÂL İT LÂLE-VEŞ AŞKINLA DAĞ OLSUN -VECDİ 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Arz-ı cemâl it lâle-veş aşkınla dağ olsun
Zamân-ı devlet-i hüsnünde ol dahı çerâğ olsun

Görüp aks-ı müjem encümine rûy-ı tâb-dârında
O hâr-ı ter gül-i ruhsarına dîvâr-ı bâğ olsun

Dem-i gülgeştdür kûşe-nişînânı ayaklandur
Meded imdâd-ı reftâr ile sâkî bir ayağ olsun

Şeb-i işretde yaksun şem’-i zevkı şu’le-i sâğar
Elimde câm-ı dâğ-ı cân eyyâm-ı ferâğ olsun

Nola Bâkî vü Nef’î gitdiğin yâd itmese yârân
Zarûret mi çekerler tâze şi’r-i Vecdî sağ olsun

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Güle güzelliğini göster: lale gibi aşkınla yansın, yaralansın güzelliğinin bu saltanatlı döneminde o da bir çerağ olsun. (Lâle kendi kırmızı ortası siyah olduğu için gönül yarasına benzetilir.)

Islanmış kirpiklerim, o parlak yüzünde yıldızlar gibi aksetsin o, ıslak dikenler, gül yanağının çevresinde bir bahçe duvarı olsun.

Gül mevsimidir, güle benzeyen sevgilinin gezip dolaşma zamanıdır. Ey sâkî, köşesinde oturanları ayaklandır: belki o salınan etekler sayesinde elimize bir kadeh geçer.

İçki ve sohbet gecesinde kadehin parıltısı bir zevk mumu gibi yansın, elimdeki can yarasının kadehi, saadet günlerinin habercisi olsun.

Dostla, Bâkî ve Nef’î-yi yâd etmeseler, onları hatırlamasalar ne olur? Bir yokluk mu çekerler? Böyle güzel şiirler söyleyen Vecdî sağ olsun.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi