Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MESTÂNE DİLİ MECLİS-İ RİNDÂNA GETÜRDÜM -VECDİ 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Mestâne dili meclis-i rindâna getürdüm
Bir bülbül-i şûride gülistâna getürdüm

Efsûn ile şimşîrin alup gamze-i mestin
Hıfz etmek içün sîne-i uryâna getürdüm

Bî-minnet Hızr u güzer vâdî-i zulmet
Ser-çeşme-i hayvânı leb-i cânâna getürdüm.

Erbâb-ı safâyile idüp, işrete âğâz
Dest-i emeli çâk-ı girîbâna getürdüm

Bir dürr-i girân-mâye gazel bahr-ı beyândan
Hâk-i kadem-i kadr-şinâsânâ getürdüm

İtlâf-ı güher eylemedüm nazm ile Vecdî
Bir kândan alup gevheri bir kâna getürdüm

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O sarhoş gönlü, rindlerin meclisine getirdim. Böylece perişan bir bülbülü, gül bahçesine getirmiş oldum.

Sarhoş gözlerinin kılıcını büyü yaparak elinden alıp, saklamak maksadıyla gönlümün içine koydum.

Zulmet vâdisinde gezen Hızır’a minnet etmemek için âb-ı hayatı sevgilinin dudaklarına getirdim. (Vâdi Zulmet ile âb-ı hayât arasında münasebet vardır. Âb-ı hayatın bu vadide olduğuna inanılır. Hızır aleyhisselâm bu suyu bulup içmiştir kıyamete kadar bitmeyecektir. Sevgilinin dudağı, aşığa can verdiği için Âb-ı hayattır.)

Dostlarla içki ve eğlenceye başlamak için yakamı bağrımı yırttım: kendimi o eğlenceye hazırladım.

Söz deryasından paha biçilmez inciler bulup bunu gazel yaptım ve onu kıymet bilenlerin ayağının tozu olsun diye getirdim.

Ey Vecdî, bu incileri-nazm ederek- boşuna harcamış değilim. Ben onları bir madenden alıp bir başka madene getirdim.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

 

.

SON EKLENENLER

Üye Girişi