Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DÜŞÜP AYAĞINA GÖNLÜM Kİ’MEST OLUP KALMIŞ -VECDİ 

GAZEL

Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün

Düşüp ayağına gönlüm ki’mest olup kalmış
Piyâledir ki bezmde şikest olup kalmış

Nişân-ı sümm-i semendi değil meh-ı nevdir
Ki pay-bûs ümîdiyle pest olup kalmış

Olırdı zühd ile ma’mur dil dahı ammâ
Harâb-ı neşve-i câm Elest olup kalmış

Hayâl-i rûyı ile zülfi içre dil gûyâ
Diyâr-ı Hindde âteş-perest olup kalmış

Ne nûş- bâdeye kâdir ne gitmeğe Vecdî
Hücûm-ı keyf ile sağar be-dest olup kalmış

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlüm, kendinden geçip senin ayağına düşmüş. O bir billûr kadehtir ki, içki meclisinde kırılır kalmış.

Gönlüm, çevik bir atın nalı değil, yeni doğmuş bir aydır ki belki ayağını öperim ümidiye böyle yere inmiş, toprağa düşmüştür.

Gönül, belki ibadetle mamur olurdu ama o, Elest Bezmi’nin kadehi ile kendinden geçip, harap olmayı tercih etmiştir.

Gönül zülfünün ortasında duran yüzünün hayali ile sanki Hind diyarında bir ateş-perest olup kalmış. (Hind ile saçın siyahlığı, ateş ile sevgilinin yüzünün kırmızılığı kastediliyor.

Vecdî’nin ne gitmeye, ne de bâde içmeye takati var. O, elinde kadeh, öyle zevk içinde kalakalmış.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi