Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖNÜL SÛZÂN İDEN CİSM-İ NİZÂRIN TÂZE DAĞINDIR -VECDİ 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Gönül sûzân iden cism-i nizârın tâze dağındır
Seni pervâne-i aşk eyleyen kendi çerâğındır.

Elin öpmekle sâkî ehl-i meclis ser-firâz olsun
Beni üftâde-i hâk-i niyâz iden ayağındır.

Hayâl-i rûy-ı âlinle nola her dem bâhar olsa
Derûn-ı dağ dağ-ı sîne ey gül-gonçe bağındır.

Değildir gird-bâd-ı hasret ey dil deşt-i hayretde
Senin sergeşte peyk-i âh-ı güm-kerde sürâğındır

N’ola bülbül gibgi zâr itse ol gonçe seni
Günâhın fasl-ı gülde nûş-ı sahbâdan ferâğındır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Senin gönlünü yakan, bu zayıf bedeninle bu taze yaralarındır. Seni aşk pervanesi eyleyen kendi gönlünün ateşidir.

Ey sâkî. Meclisde senin elini öpenlerin itibarı artsın. Beni sana yalvartan, ayağının toprağına kurban olur hale getiren senin ayağındır. (Ayak kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Hem sâkinin ayağı hem de kadeh mânâsındadır.)

Senin al yanağının hayaliyle her an bahar olsa ne çıkar? Gönlümüzün yarası da o bahar bahçelerinin gonca gülleri olur.

Ey gönül, senin o âh haberlerini getiren rüzgar hayret çöllerinde hasret kasırgası değildir; o, senin adı sanı kaybolmuş izlerindir.

O, goncaya benzeyen sevgili, seni hep böyle ağlatsa ne çıkar? Senin bütün günahın bu gül mevsiminde şarap içmekten vazgeçmendir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi