Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR LAHZA BENİ BÎ-GAMI YÂR EYLEME YÂ RAB -VECDİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bir lahza beni bî-gamı yâr eyleme yâ Rab
Bî-şevk-ı mahabbet dil-i târ eyleme yâ Rab

Bu sînemi kim mahzen-i derd-i dil ü cândır
Dünyâ gamına cây-ı karâr eyleme yâ Rab

Nevreste gül-i âl gibi eyle şüküfte
Dâğ-ı dilimi köhne bahâr eyleme yâ Râb

Hâlet-dih-iaşk olmıyacak cür’ası kalbe
Rıtl-ı mey-i zevkı dile bâr eyleme ya Rab

Vecdîye nasîb itmez isen derd-i visâlin
Her dem anı âzürde-i hâr eyleme yâ Râb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ya Râb beni bir an bile sevgilinin gamından ayırma muhabbet ateşinden ayırıp da gönlümü karartma sıkıntıya düşürme ya Rab!

Bu sinem ki can ve gönül derdinin mahzenidir: onu dünya gamının karar kıldığı bir eyleme ya Rab!

Gönlümün yarısını yeni açmış bir gül eyle. Onu zamanı geçmiş bir çiçek eyleme ya Rab!

Eğer bir yudumu, aşkın zevkini vermeyecekse, şarap kadehinin zevkini, gönlümüze boşuna yük eyleme ya Rab!

Eğer vuslatının derdini Vecdi’ye nasip etmeyeceksen, onu boşuna incitme, gönlümü kırma ya Rab!

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi