Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL-İ ÇEŞM-ÂŞİNÂ SÂMÂN İLE BÎGÂNE OLMAZ MI -VECDİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Dil-i çeşm-âşinâ sâmân ile bîgâne olmaz mı
Hemîşe mest ile ülfet eden mestâne olmaz mı

Hevâ hoş her taraf gülzâr u bülbül-zâr ü gül handân
Bu esbâb-ı cünûnu seyr eden dîvâne olmaz mı

Kenâr-ı âb ü sâki taze vü mey köhne dil pür-şevk
Bu bezme tevbeler nukl u vera-ı peymâne olmaz mı

Mey anda dilber anda cümle yârân-ı safâ anda
Geçip cennetden âdem sâkin-i meyhâne olmaz mı

Sebû zânûda sâgar elde yâr âgûş-ı vuslatda
Bu tarz-ı hâs ile meclis acep rindâne olmaz mı

Açılmış gül gibi pehlû ruh âteş-bâr olup meyden
Gönül hem bülbül-i şûrîde hem pervâne olmaz mı

Bu mahsûd-ı tıbâyi sözleri kande bulursun sen
Küdûret vermesin Vecdî dil-i yârâne olmaz mı

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül ile aşinalığı olan, dünya varlığına yabancı olmaz mı? Hep sarhoşla düşüp kalkan, sonunda kendisi de sarhoş olmaz mı?

Hava güzel her yer gül bahçesi gibi… Bülbüller ötüyor, güller açılmış. Bütün bu çıldırtıcı güzellikleri gören insan, divane olmaz mı?

Şarap orda, güzeller orada, bütün dostlar hep orada toplanmış. İnsan nasıl olurda cenneti terk edip bu meyhanenin müdavimi olamaz.

Su kenarı körpe saki yıllanmış şarap ve neşeli gönül insan böyle bir meclise bu meclisin içkisine nasıl tövbe edilir.

Şarap testisi dizimizde, kadeh elimizde, sevgili vuslat kucağında. Böyle ender bulunan bir mecliste insan nasıl kendinden geçmez.

İçtiği şarabın tesiriyle yanakları gül gibi açılmış ve ateş gibi kızarmış. İnsan, sevgiliyi bu halde görürde nasıl hem bülbül hem pervane olmaz.

Ey Vecdi, bu herkes tarafından kıskanılan güzel sözleri nereden buluyorsun? Dostlarını üzme, güzel sözlere ara ver.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi