Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

LÛTF-I FELEK Kİ ELLERE ÂBI ŞARÂB EDER - VECDİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Lûtf-ı felek ki ellere âbı şarâb eder
Dil-teşne-i mahabbete bahri serâb eder

Gamdan eğerçi herkes alır hisse lîk çerh
Hep bana cân-güdâz olanı intihâb eder

Ger âh edersem âhımı gerdûn-ı şîve-kâr
Ser-matla’-ı sitâreme ayrı hicâb eder

Sad-âferîn sehâ-yı galat- bahş-ı dehre kim
Ağyâra lûtfu cevri bana bî-hesâb eder

Vecdî tahammül eyle sipihrin cefâsına
Bir gün olur ki eylediğinden hicâb eder

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Feleğin lütfu, başkalarına suyu şarap eder de, muhabbete su sarmış gönüllere, denizi bir serap haline getirir.

Herkes gamdan hissesine düşeni alır, ama felek bana gamın can alıcı olanını seçer

Halimden şikâyetle âh edersem, kahpe felek, tam doğmak üzere olan yıldızıma, âhımı perde eder.

Şu, hep yanlış işler yapan feleğe yüzlerce aferin. O, başkalarına hesapsız iyilik, bana da hesapsız zulüm eder.

Ey Vecdi, feleğin cefasına dayanmaya çalış. Ola ki bir gün bu ettiklerinden utanır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi