Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂLEM KIRILIR KÂKÜL-İ FETTÂNIN UCUNDAN- VEYSİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Âlem kırılır kâkül-i fettânın ucundan
Âdemler ölür hançer-i berrânın ucundan

Dâğlar yakayım kelle-i bî-devlete cânâ
Başındaki destâr-ı perîşânın ucundan

Âhır başun alur giderün kûy-ı fenaya
Ey ş’ah senin nize-i hicrânın ucundan

Serrişte-i zülfün hevesi geçse gönülden
Bağrım delinür süzen-i müjgânın ucundan

Şi’rin gören îsâr-ı cevâhir ider ey dil
Dürler dökilür kilk-i düreşşânın ucundan

Veysî gice meclisde yine yandı yakıldı
Pervâne-veş ol şem’-i şebistânın ucundan

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Fitneler dağıtan kâkülün yüzünden bütün âlem kırılır keskin hançerinden nice insanlar ölür.

Şu nasipsiz başımla, senin başındaki tülbentin aşkına, gönlümü yaralar içinde bıraksam yeridir.

Sonunda başımı alır, yokluk âlemine giderim, ey sultanım. Senin ayrılığının hançeri yüzünden.

Zülfünün teline kavuşma arzusu geçse içimden, kirpiğinin iğnesi hemen bağrımı deler.

Ey gönül, senin şiirini gören mücevher saçılıyor zanneder. İnciler saçan kalemin ucundan öylesine mücevher dökülür.

O, yatak odasını aydınlatan mumun aksi yüzünden, Veysî, yine meclisteki pervane gibi yandı yakıldı.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN ŞİİRLERİ

VEYSİ ŞİİLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi