Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KANI OL DEMLER Kİ DERD Ü GUŞADAN MEHCÛR İDİM - VEYSİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Kanı ol demler ki derd ü guşadan mehcûr idim
Sen benim katlimle kânı’ ben ana mesrur idim

Bî-tekellüf yâr idim şemşir-i hûn-rîzinle ben
Ana cân virmekde te’hîr eylesem ma’zûr idim

Her visâlin bin firâkın sanma bilmezdim velî
Neyleyem sultânım ammâ lütfuna mağrur idim

Kanda gitsen pâ-yı bûsunla müşerref hâk idim
Bana göz dikmişdi âlem herkese manzûr idim

Ey hoş ol demler ki Veysî yâr bî-ağyâr iken
Gussadan mehcûr idim derd ü belâdan dûr idim

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hanı o demler ki dertten, tasadan uzak idim; benim katlimi yeterli buluyordun ve ben bundan memnun idim.

Sen kan dökücü kılıcınla içli dışlı olmuştun; ben ona can vermekte geciktiysem, elbette bir özürüm vardı.

Her vuslatının bin ayrılığa bedel olduğunu bilmiyordum; ne yapayım, lütfunla mağrur olmuştum.

Nereye gidersen, ayağının toprağı idim, bununla şereflenmiştim. Herkes gözünü bana dikiyor, bana imreniyordu.

Ey Veysî, o demler ne hoş demlerdi ki, sevgili başkalarına karşı yabancıydı, ben de dertten beladan uzak idim.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN ŞİİRLERİ

VEYSİ ŞİİLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi