Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEFERBER-İ REH-İAŞKI NİÇE DİYARA GİDER - SÜMBÜLZADE VEHBİ

Gazel

VEZNİ: mefâ’ilün / fe’ilâtün / mefâ’ilün / fe’ilün

Seferber-i reh-i ‘aşkıñ niçe diyâra gider
Güzel adıñ işidip tâ Güzelhisâr'a gider

Gubâr-ı pâyıñ içün Isfahân'dadır nazarı
Ümîd-i kand-i lebiñ ile Kandehâr'a gider

Niçe fütâdeyi fitrâk-i nâza bend etmiş
Niçün o şâh-süvârım yine şikâra gider

Çıkarsa hasret ile cânı ‘âşık-ı zârıñ
Harîm-i cennet-i me’vâ-yı kûy-ı yâra gider

Der-i cahîmi küşâd etdi ‘unf ile vâ’iz
Bu âteş ile o da korkarım ki nâra gider

Müsâ’id olsa da keştî-i bahtıña eyyâm
Bu rûzgârı sakın sanma bir karâra gider

Menâzil-i kamerîden mi hâne-i Vehbî
Gehî gelirse de turmaz o mâh-pâre gider


Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SÜMBÜLZADE VEHBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi