Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YAKIŞMAZ ŞÂ’İRE VÂDÎ-İ CERRÂR - SÜMBÜLZADE VEHBİ

KASİDE

....

(38-44)
Yakışmaz şâ’ire vâdî-i cerrâr
Budur erbâb-ı tab’a pek büyük ‘âr

Yazar bâ’zı gedâ rüsvâ-yı ‘âmı
Zifâf u mevlid-i hâs u ‘avâmı

Yapıp târîhler sûr-ı hitâna
Keser çok işler engüşt-i beyâna

Birisi su akıtsa çeşmesâre
Olur icrâ-yı medhe pâre pâre

Eder rîzân o suya âb-ı rûyun
Sanur bî-çâre kim buldurdu suyun

Bir âdem eylese niyyet binâya
Temel vaz’ eyler evvelce senâya

Bahâr olsa esip bâd-ı makâli
Hazâna ugradır bâg-ı hayâli

....

(46-51)

Olur her mürdeniñ mersiyye-h’ânı
Bedenden çıkmadan evvelce cânı

Kazıp târîhler seng-i mezârı
‘Azâba ugradır mevtâ-yı zârı

Eder nazm-ı kelâmı cerre müncer
O gûne bed-edâ cerrâr-ı ahkar

Gezip ol derbeder ashâb-ı câhı
Kapılarda okur gûyâ ilâhî

Sü’âliñ feth edip her dürlü bâbın
Dilenci torbası eyler kitâbın

Bu ta’cîzi görüp ashâb-ı hayrât
Zarûrî etdi sedd-i bâb-ı hayrât

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SÜMBÜLZADE VEHBİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi