Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞKINLA HEVÂLANDIM BÎ-LÂNELİĞİM GEL GÖR  - SÜMBÜLZADE VEHBİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Aşkınla hevâlandım bî-lâneliğim gel gör
Yanmakda firâkınla pervâneliğim gel gör

Ben böyle tek ü tenhâ sen gayr ile ülfetde
Akl u dil ü cânımla bîgâneliğim gel gör

Yıkdınsa da cevrinle ma'mûr edegör yap yap
Ey künc-i dilin genci vîrâneliğim gel gör

Peymâne-be-kef sâkî bu bezme ayağın bas
Câm-ı mey-i aşkınla mestâneliğim gel gör

Ben Vehbî-i pâmâlim hayret-zede vü lâlim
Bâzîçe-i etfâlim dîvâneliğim gel gör

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşkınla uçuyorum yuvasız olduğumu gel gör. Ayrılığınla yanmaktayım, pervane olduğumu gel gör.

Ben böyle yalnız ve kimsesizim, sen başkalarıyla dost olmadasın. Akıl, can ve gönlümle yabancı olduğumu gel gör.

Eziyetle yıkdınsa da yavaş yavaş bayındır ede gör. A gönül köşemin hazinesi, virane olduğumu gel gör!

Sâki, elde kadeh meclise ayak bas. Aşk içkisinin kadehiyle sarhoş olduğumu gel gör.

Ben ayak altında çiğnenmiş Vehbî'yim. Şaşa kalmışım ve dilsizim. Çocukların oyuncağıyım. Çılgınlığımı gel gör.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SÜMBÜLZADE VEHBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi