Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE TÎR-İ GAMZEDEN NE DÎDE-İ CÂDÛLARINDANDIR - SÜMBÜLZADE VEHBİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ne tîr-i gamzeden ne dîde-i câdûlarındandır
Benim çektiklerim ancak kemân ebrûlarındandır

Sıfâhan'da görüp bir çâr-ebrûyu hatın sordum
Dedi bu Çâr-bâğın sünbül ü şebbûlarındandır

Gam -ı mûy-ı miyânı nâl eder ammâ dil-i zârı
Bur rütbe pîç ü tâbım halka-i gîsûlarındandır

Girîzândır gazâl-ı müşk-veş vahşetle âşıkdan
Hat-âverler ki sahrâ-yı Hıtâ âhûlarındandır

Kafes-bend-i gam-ı eyyâmdır hayretle lâl olmış
Bu bâğın gerçi Vehbî bülbül-i hoş-gûlarındandır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne yanbakış okundan ne de cadû gözlerin, yüzünden, ancak benim çektiklerim yaya benzeyen kaşların yüzündendir.

Isfanda, bıyıkları terlemiş, dört kaşı olmuş bir genç gördüm. Yüzündeki ayva tüylerini sordum. Bu Çâr-bağın sünbül ve şebboy çiçeğidir, dedi.

Amma, kıl gibi ince beli, zavallı gönlümü inletiyor. Bu derece ıztırap çekmem de, saçının kıvrımı dolayısıyladır.

Misk gibi kokan ahular, korkarak âşıktan kaçarlar. Ynakları tüylenmeye başlamış gençleri Hıta ovası ahularındandır.

Vehbî, gerçi bu bağın tatlı dilli bülbüllerindendir amma, günlerin gamının kafesine kapatıldığından dolayı şaşkınlıkla dili tutulmuştur.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SÜMBÜLZADE VEHBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi