Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KİLK-İ KUDRET HAT-I REYHÂNINI NÂGÂH YAZAR - SÜMBÜLZADE VEHBİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Kilk-i kudret hat-ı reyhânını nâgâh yazar
Safha-i sîneme medd-i elif-i âh yazar

Vasf-ı rûyunda gazeller yazan ehl-i sühanın
Matla'ında kimi hurşîd kimi mâh yazar

Görse bu sûret ile münşi-i Şehnâme seni
Mülket-i işvede hûbâna şehinşâh yazar

İkisinin etse de bir yerde musavvir tahrîr
Serv-i bâlâyı kadinden yine kûtâh yazar

Levh-i mihr ü kamere İbn-i Nüceym-i gerdûn
Kalem-i gurre ile rûyunda eşbâh yazar

Hemser-i şîr yazıp aşkı Hayâtü'l-hayvân
Akl-ı pür-hîleyi dünbâle-i rûbâh yazar

Okudum metn-i usûlü kütüb-i devlette
Kayd-ı haysiyyet-i cehli sebeb-i câh yazar

Sînedir kâğıd-ı tesvîdi debîr-i çarhın
Anda nakş-ı emeli gâh bozar gâh yazar

Kâtib-i mahkeme-i hükm-i kazâ ey Vehbî
Kısmetim sehmini er-rızku al'Allah yazar

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kudret kalemi, senin ince ayva tüylerini ansızın yazar. Ahın uzun elifini de göğsümün üzerine çeker.

Senin yüzünü öven gazeller yazan şâirler, matlaında kimi güneş, kimi ay yazarlar.

Şehnâme yazarı seni bu şekilde görse, naz ülkesinden güzellere padişahlar padişahı yapar.

Ressam, ikisinin resmini bir yere yapsa, yüksek selviyi senin boyundan kısa gösterir.

Dünyanın İbn-i Nüceymi, parlak kalemi ile senin yüzünün benzerini ay ve güneşin yüzeyine yazar.

Hayâtü'l hayvan'da aşkı aslanın eşi olarak, çok hile dolu aklı da tilkinin kuyruğu olarak gösterir.


Devlet kitaplığında usul metnini okudum. yüksek mevkinin bilgisizlik şerefine bağlandığına sebep olduğunu yazıyor.

Göğüs, felek kâtibinin karalama kağıdıdır. Bazen oraya istekleri yazar bazen de bozar.

Ey Vehbî, kazâ hükmünün mahkemesinin kâtibi, kısmetimin okuna "Rızkı veren Allah'dır" yazıyor.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SÜMBÜLZADE VEHBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi