Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMED-İ DAİ - ŞÜKRANE SENİN YOLUNA BİN...
GAZEL
Şükrâne senin yoluna bin cân ola bir gün
Kim hazretine ermeğe imkân ola bir gün

Aşkın yoluna ok gibi can doğruluk eyler
Tâ kaşlarının yayına kurbân ola bir gün

O zülf-i perîşan bana görsen neler eyler
Demez bana kim gönlü perîşân ola bir gün

Ağyârı sürüp gönlüm evin halvet edindim
Tâ kim gele ol yâr ana mihmân ola bir gün

Ey bülbül-i dilhaste melûl olma kafeste
Kim menzilin ol bağ ü gülistân ola bir gün

Hem bâd-ı sabâ ere beşâret vere gülden
Hem gonce dahi gül gibi handân ola bir gün

Hicrân sonucu vasla dönüp şâdola Dâî
Bu gamdan onun derdine dermân ola bir gün

Vezni: Mefûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün

İLGİLİ İÇERİK:

AHMED-İ DAİ- BİR GÜN İNCELEMESİ

AHMED-İ DAİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AHMET-İ DAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi