Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ETMEDEN OL MEHVEŞİN MİHRİNE DEVRÂN SEMÂ -KEÇECİZADE İZZET MOLLA 

GAZEL

Etmeden ol mehveşin mihrine devrân semâ
Şevkine raksân idim eylerim el-ân semâ

Mahmil-i hünkâr-ı aşk olmasa sahrâ-neverd
Bîhûde eyler mi hîç gerd-i beyâbân semâ

Vermede pervâneler devr-i Veled’den nişân
Etmededir şevkle şem‘-i fürûzân semâ

Kilkini tennûreden olmada âteş-feşân
Kalmadı cânlarda cân eyledi cânân semâ

Olmasa nüh âşiyân hânkâh-ı Mevlevî
Nesr-i felek eylemez bâl ü per-efşân semâ

Tâ ki ola lâyık-ı feyz-i Hüdâvendigâr
Zerrelere etdirir şems-i dırahşân semâ

Cân-ı tenimdir benim zerre-i Şems-i
Hüdâ Etse n’ola İzzetâ raks-ı ten ü cân semâ

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KEÇECİ ZADE İZZET MOLLA ŞİİRLERİ

KEÇECİZADE İZZET MOLLA HAYATI ve ESERLERİ

İZZET MOLLA - NE SABRA ÇARE NE TERK-İ DİYARA YER KALDI AÇIKLAMASI

SON EKLENENLER

Üye Girişi