Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEYL Ü ÂTEŞTEN EMİN OLMAZ YAPILMIŞ HÂNELER -KEÇECİZADE İZZET MOLLA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Seyl ü âteşten emin olmaz yapılmış hâneler
Rahat isterlerse ma’mûr olmasın viraneler

Bir gelen bir dahi gelmez bak sana ey dehr-i dûn
Böyle takdir eylemez mihmânı sâhib-hâneler

Sahn-ı teng-i akla sığsa tevsen-ı hâlât-ı aşk
Eylemezdi azm-i sahrâ-yı cünûn dîvâneler

Hüsn ü aşkın şu’lesi birdir nigâh-i vahdete
Yandı bilmezlikle kendi nârına pervâneler

Bôy-ı dâmdân-ı şarap- âlûdum eyler halkı mest
Ben o ser-hôşum ki gezdim buncu yıl meyhâneler

Pâre pâre olmayınca ermedi maksûduna
Tesliyetdir sâne-i sad- çâke İzzet şâneler

Matbahı hâkisteri Monlâ-yı Rum’un var ola
Bir de yanmış nâr-ı gamdan hâneler kâşâneler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yapılmış evler ateş, sel gibi felâketlere karşı emin değildir. Yıkık yerler, rahat kalmak isterlerse bayındır duruma gelmesinler.

Ey aşağılık dünya! Bak, ev sahibi konuğu huzursuzluk etmez. Yoksa sana gelen bir daha gelmez.

Aşkın dik başlı ata benzeyen nitelikleri, dar akıl alanına sığsa, âşıklar delirmezlerdi.

Vahdet-i vücûd varlığın birliği görüşüne göre, güzelliğin ve aşkın ışığı birdir. Pervaneler hiç bilmeden kendi ateşlerine yanarlar.

Ben, bunca yıl meyhane meyhane dolaşmış bir sarhoşum Şaraba bulaşmış eteğimin kokusu herkesi sarhoş eder.

İzzet parça parça olmadan istediğine kavuşamayan tarakların durumu, senin paramparça olmuş gönlüne tesellidir.


Mevlana’nın mutfağının külü, bir de gam ateşiyle yanmış evleri saraylar var olsun

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KEÇECİ ZADE İZZET MOLLA ŞİİRLERİ

KEÇECİZADE İZZET MOLLA HAYATI ve ESERLERİ

İZZET MOLLA - NE SABRA ÇARE NE TERK-İ DİYARA YER KALDI AÇIKLAMASI

SON EKLENENLER

Üye Girişi