Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEL UYAN GECELERDE

 

Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde

Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde

 

Bak, hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret

Bul Sâniini ol O’na hayrân gecelerde

 

Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gâfil

Ko gafleti, dildârdan utan gecelerde

 

Gafletle uyumak ne revâ abd-i hakîre

Şefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde

 

Cümle geceyi uyuma Kayyûm’u seversen

Tâhî olasın Hayy ile ey cân gecelerde

 

Âşıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim

Gönlün gözüne görüne cânân gecelerde

 

Dil beyt-i Hudâdır onu pâk eyle sivâdan

Kasrına nüzûl eyler o Sultân gecelerde

 

Az ye az uyu hayrete var fânî ol ondan

Bul cân-ı bekâ ol O’na mihmân gecelerde

 

Allah için ol halka mukârin gece gündüz

Ey Hakkı, nihân-ı aşk oduna yan gecelerde

 

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

SON EKLENENLER

Üye Girişi