Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CELÎS-İ HALVETÜM VÂRUM HABÎBÜM MÂH-I TÂBÂNUM- MUHİBBİ (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Celîs-i halvetüm vârum habîbüm mâh-ı tâbânum
Enîsüm mahremüm vârum güzeller şâhı sultânum

Hayâtum hâsılum ömrüm şarâb-ı Kevserüm Adnum
Bahârum behçetüm rûzum nigârum verd-i şebîstânum

Neşâtum işetüm bezmüm çerâğum neyyirüm şem’üm
Turunç u nâr u nâencüm benüm şem-i şebistânum

Nebâtum sükkerüm gencüm cihân içinde bî-rencum
Azîzüm Yûsuf um vârum gönül Mısır’ınsaki hânu

Stanbul’um Karaman’um diyâr-ı mülket-i Rûm’um
Bedahşân’um ve Kıpçağ’um ve Bağdad’um Horasânum

Saçı vâvum kaşı yâyum gözi pü-fitne bîmârum
Ölürsem boynuna kanun meded hey nâ-müselmânum

Kapunda çünki meddâhum seni medh ederüm dâyim
Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibbî yemvü hoşhâlüm

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yalnızlık köşesindeki arkadaşım, efendim, sevgilim, parlak ayım, dostum; sırdaşım, sahibim, güzeller şâhı sultânım.

Hayatım, her şeyim, ömrüm, Kevser şarabım, cennetim, baharım, güzelim, gündüzüm, sevgilim, gülen gülüm.

Sevincim, sevgim, sohbet ve muhabbet meclisim, kandilim, nûrum, mumum, mandalinam, nârım, portakalım, benim yatak odamım mumu.

Yeşilliğim, şekerim, hazinem, dünya içinde biricik dertsizim, azizim, Yusuf’um, efendim, gönül mısır ’ındaki hânım.

İstanbul’um, Karaman ’ım, Osman ülkesinde memleketlerim, Bedahşan ’ım ve Kıpçağım ve Bağdâd’ım, horâsân ’ım (Bedahşân, Hindistan ile Horosan arasında olup, değerli taşlarıyla tanınmış bir şehir.)

Saçıvavım, kaşı yayım, gözü hasta ve ortalığı karıştıranım, ölürsem kanım boynuna olsun,hey kâfir sevgilim, yardım et.

Çünkü kapında mübâlağa ile övenim, seni her zaman överim, yüreğim kederli gözüm yaşlı, Muhibbi’yim ve hâlimden hoşnudum.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi