Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EHL-İ DİL KADRİN BİLİR ERBÂB-I HİMMET BULMADIK - MEHMED EMİN BELİĞ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Ehl-i dil kadrin bilir erbâb-ı himmet bulmadık
Aradık dünyâyı bir sâhib-mürüvvet bulmadık

Asrımızda eylemiş her sadra bir nâkes kuûd
Arz-ı hâcât edecek ehl-i sahâvet bulmadık

Derdimiz besdir bize incitme ey gerdûn-i dûn
Biz bu mihnethâneye geldikse râhat bulmadık

Şimdicek dillerde bir efsânedir mihr ü vefâ
Âşık u ma’şûku söylettik sadâkat bulmadık

Lâle pür-hûn gül füsürde bülbül-i hayrân hamûş
Gülsitân-ı âleme geldik tarâvet bulmadık

Bî-niyâz olduk kibârın lûtf u kahrından Belîğ
Biz bu âlemde kanâat gibi devlet bulmadık

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bütün dünyayı dolaştık insanlık sahibi, gönül ehlinin kıymetini bilen yardım edecek birini bulamadık.

Çağımızda her makama pinti biri oturmuş. Bu yüzden hacet sahiplerinin durumlarını açıklayacakları cömert birini bulamadık.

Biz bu sıkıntı evine geldiğimizden beri rahat bulamadık. Ey sefil dünya, bizim derdimiz bize yetiyor, birde sen incitme.

Âşık ve maşuku söylettik sadakat bulamadık: Şimdilerde sözünde durma, vefa gösterme dillerde dolaşan bir efsanedir.

Lalenin bağrı kan dolu, gül pörsümüş, şaşkın bülbül suskun. Bu dünya bahçesine geldik ama bir tazelik bulamadık.

Ey Beliğ, büyüklerin iyiliğinden ve kötülüğünden dolayı yalvarmayı bıraktık. Biz bu dünyada kanaat gibi devlet bulamadık.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEHMED EMİN BELİĞ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi