Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 SÖYLEDÜB NAZ İLE RUHSARINI GÜL... NAİL-İ KADİM 

1. Söyledüb nâz ile ruhsârını gül gül mi eder

Bilmezüz gül mi eder mey seni bülbül mi eder

 

2. Süsülüb nîm kadeh bâde ile meclisde

Yoksa mestâne gözün kasd-ı tegaafül mi eder

 

3. Dağıdur kendüyi bir âh ile zülfünden gönül

Rind-î âvâre-reviş fıkr-i tecemmül mi eder

 

4. Cana âşık nice dağ ursun o sevdâ-geri-i nâz

Gevher-i can-geh-i hicrana tahammül mi eder

 

5. Bûy-ı zülfin ki ala havsala-i bâd-ı Bihişt

Şiken-i turra-i havraya tenezzül mi eder

 

6. Naili hâtıra-i bîm-i kazâ yok bizde

Rind-i agâh bu manâda te'emmülmi eder

NAİLİ

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE:

1.     Naz ile söyletip de yanaklarını gül gül mü eder? Bilmeyiz, şarap seni gül mü eder (yoksa) bülbül mü eder?

2.     İçki meclisinde yarım kadeh şarapla (hemen) süzülmeye başlar

Yoksa sarhoş gözün, âşığın durumunu bilmezlikten gelme kasdıyla mı böyle yapar?

3.     Gönül, bir âh ile, senin zülfünde kendini dağıtır (zülfün gibi dağınık, perişan olur). Yolu yordamı, âdeti avarelik olan rind, (acaba) süslenme (güzel görünme) düşüncesinde midir de böyle yapar?

4.     Âşık cana (kendi canına) nasıl dâğ vursun?

O nâz secdâ-geri (tüccarı), ayrılığın can azaltıcı cevherine tahammül mü edebilir? (O yükü taşıyabilir mi?)

5.     Cennet rüzgârının havlası (koku alma merkezi) zülfünün kokusunu aldıktan sonra, Cennet hurilerinin turralarındaki (alna dökülen saçlarındaki) kıvrımlara tenezzül mü eder?

6.     Ey Nailî! Bizde, geçmişte, Allah'ı kazasında korkma şeklinde hatırlanan bir şey yok, Agâh (bilgili, uyanık) olan (bir) rind, bu ma'nâda (hiç) düşünür mü? (Tanrı kazasından korkmanın boşuna olduğunu, ondan kaçınılmayacağını bilmez mi?)

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi