Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NÂYIN Kİ ÇIKAR ZEMZEME SÛRÂHLARINDAN - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Nâyın ki çıkar zemzeme sûrâhlarından
Bülbüller öter sanki gülün şâhlarından

Bezm-i edebin bana mu’âşirleri yeğdir
Bî-rûy-ı rüyâ savma’a-küstâhlarından

Hâli ni’am-ı feyzdan âgende-şikemdir
Mestân-ı hevâ mey-gede tabbâhlarından

Huld içre şehîdân- mahabbet ser-i kuyun
Seyr itmeğe revzenler açar kâhlarından

Te’sîri yürekler derler ey Nâ’ilî-i zâr
Nâyın ki çıkar zemzeme sûrahlarından

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Neyin deliklerinden çıkan sesler, sanki gülün dalına konmuş öten bülbülleri andırıyor.

Edep meclisinin yoldaşlarını ben, ibadet yerlerinin iki yüzlü mensuplarına tercih ederim.

Nimetlerin bolluğuyla karınları doymuş olanlar, şarap içmiş rahavete dalmış aşçılardan farksızdırlar.

Senin köyünde aşkından şehit olanlar, cennettedirler. Onlar şimdi oturdukları köşkte, cenneti seyretmek için köşklerine pencereler açıyorlar.

Ey ağlayıp inleyen Nailî, neyin deliklerinden çıkan o âhenkli sesler öyle tesir eder ki dinleyenlerin yüreğini deler.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi