Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMINLA ÜLFETİMİZ VAR SÜRURU N’EYLEYEYİM - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Gamınla ülfetimiz var süruru n’eyleyeyim
Safâ-yı hâtırımız yok huzuru ‘neyleyeyim

Bize hacâlet-i ‘ukbâ kusûru yetmez mi
Bu hâk-dân-ı feâda kusûru n’eyleyelim

Neşât-ı yek-demedirmüdde’â bu ‘âlemden
Melâl-i hâtıra bâdî umuru n’eyleyelim

Bu âh u eşk ile âyîne-i dil olsa da sâf
Gubâr-ı hâtırı jeng-i füturu n’eyleyelim

Rêfî’ itmiş tutalım Nâ’ilî bu heft-evreng
Zevâl-i devlet-i Behrâm-ı Gûru n’eyleyelim

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Senin gamınla sarhoş olmuşuz, saadeti neyleyeyim. Gönlümüzün rahatı yok ki huzuru neyleyeyim.

Dünyaya bağlı olmanın utancı bize yeter. Artık şu fâni dünyada başka kusuru neyleyelim.

Şu âlemin aslı bir anlık neşedir, onun saadeti öyle gelip geçicidir. Şu kırık gönlümüzle bu gelip geçici saadeti neyleyelim.

Âh rüzgârı gözyaşı seli ile gönlümüzün aynası temizlense bile, gönlümüzün aynasını kaplamış bu tozu ve kiri neyleyelim.

Şu dünya, Naili’nin tahtını yüceltti diyelim. Sonunda Behram-ı Gur’un devletinin encamı söz konusu olduğuna göre bu ikbali neyleyelim.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi