Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ELMÂS-I GAM OLSAK DA NEMEK-DÂNA DÖKÜLSEK - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Elmâs-ı gam olsak da nemek-dâna dökülsek
Nâsûr-ı leb-i zahm-i dil ü câna dökülsek

Bir şîşe mey olsak dökülüp sâgara evvel
Sonra ciger-i bâde-perestâna dökülsek

Çıksak ser-i tâk-i çemene berk-i rez-âsâ
Bâd-ı seher esdikçe hıyâbâna dökülsek

Düşsek dehen-i yâra sadeften hele geçdik
Tek katre-i Nîsân gibi ’ummâna dökülsek

Bin katre-i hûn-âb-ı ciger bir yere gelsek

Eczâmızı hep rîk-i beyâbân-ı gam itsek
Cânâna giden nâme-i hicrâna dökülsek

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gam elması olsak da tuzluğa girsek, oradan da can ve gönül yarasının dudağından içeriye dökülsek. (Şair, yaraya tuz basmak âdetini kastediyor. Acı verir, fakat yarayı tedavi eder.)

Bir şişe şarap olup, önce kadehe: sonra da şaraba tapanların içine dökülsek.

Asma yaprağı gibi, bahçede, ağacın yüksek dallarına çıksak da, sabah rüzgârıyla birlikte yolları toprağına dökülsek.

İnci meydana getiren nisan yağmurunun sadefe ve ummana düşüşü gibi, sevgilinin dudağına dökülsek.

Âşkın gibi bir âteş-i sûzâna dökülsek Parça parça ve yaralı gönlümüzü bir araya getirsek de, senin aşkına benzeyen yakıp kavurucu bir ateşe dökülsek.

Zerrelerimizi gam çölünün kumları haline getirsek ve sevgiliye giden ayrılık mektubunun üzerine dökülsek. (Eskiden mektuplarını mürekkebini kurutmak için üzerine ince kum dökerlerdi.)

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi