Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞKIN Kİ ZÎR-İ PÂDA MUHAKKAR TÜRÂBIYUZ - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

Âşkın ki zîr-i pâda muhakkar türâbıyuz
Hüsnün hamîr-ı mâye-i nâz u ’itâbıyuz

Abdâl-ı ser-be-ceyb-i ferağuz ki ’âlemin
Hayrân-ı nâz u ni ’met-i pâ-der-rikâbıyuz

Çarhın fenâ-pezîr idügin gösterür bize
Câmın rübûde hâtır-ı resm-i hıbâbıyuz

Dervîş-i bî-nevâ-yı nemend-pûş u sîne-sâf
Ebr-i siyehde çarh-ı fenâ âfitâbuyuz

Olduk dür-i hakîkate ey Nâ ’ilî sadef
Kân-ı cevâhşr-i sühanün la ’l-i nâbıyuz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Murakabeye dalan dervişler gibi başımızı önümüze eğmiş, dünyadan vazgeçmişiz. Dünya nimetleri karşısında ayağımız üzengidedir. (Bırakıp gitmeye hazırız)

Aşkın ayağının altında zavallı ve bakîr bir toprak parçasıyız. Güzelliğin, naz ve eziyet mayasının hamurundan yoğrulmuşuz.

Kadehteki şarabın içindeki hava kabarcıkları, dünyanın gelip geçici olduğunu bize nasıl da gösteriyor.

Keçe giyinmiş, temiz kalpli, yoksul ve nasipsiz dervişleriz ama, kara bulutların arasından doğan güneş gibiyiz.

Ey Naili, biz hakikat incisinin sadefiyiz. Bu inci bizim içimizdedir. Biz, söz cevheri madeninin saf lâkiyiz.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi