Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ALDIKÇA ELE CÂM-I MEY OL KEÇ-KÜLEH-İ MEST  - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Aldıkça ele câm-ı mey ol keç-küleh-i mest
Bin fitneye âmâde olur her nigah-i mest

Va’iz ne bilür mertebe-i pîr-i mugânı
Tâ olmıyacak cür’a gibi hak-i reh-i mest

Zâhid ne bilür mezheb-i rindânı ki anda
Hüş-yârî-i Âzînedür ancak güneh-i mest

Âyîne-i sâgarda olan ’âlemi gözler
Gül-zâr-ı bihişt olsa da nazzâre-geh-i mest

Ârâm-ı dil-i Nâ’ilî-i bî-ser ü pâdur
Ol gamze-i mahmûr u o çeşm-i siyeh mest

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O keçe külahlı eline bir kadeh alınca sarhoş olur. onun her mestane bakışı, binlerce fitne çıkarmaya hazırdır.

Vaiz, meyhanecinin derecesinin yüksekliğini nereden bilecek. O kadehin son yudumu gibi, sarhoşların ayağının toprağı olamaz ki.

Zâhid, rindlerin mezhebini ne bilir. O, günahlarıyla sarhoştur, aklı fikri Cuma namazının sevabındadır.

Cennet bahçelerini seyredip kendimden geçse bile, rindlerin gözü yine ayna gibi parlak olan kadehtedir.

Naili’nin gönlünün huzuru, o kara ve sarhoş gözlerinin yolunda dünya alâkalarından vazgeçmesindedir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi